top of page
Search

Sveriges Nya Gryning: En Vision för 2024 – Frihet, Styrka och Självständighet

Sveriges Nya Gryning: En Vision för 2024 – Frihet, Styrka och Självständighet


"I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut." Med denna inspirerande vision från Cornelis sång, blickar vi framåt mot 2024, ett år då Sverige tar ett avgörande steg mot en framtid präglad av individuell frihet och styrka.


Vi påbörjar denna resa med en omfattande decentralisering av makten. Genom att avveckla majoriteten av myndigheterna, inklusive Riksbanken, Rikspolisstyrelsen och SIDA, och förflytta beslutsfattandet till en kommunal nivå, stärker vi demokratin och närheten till medborgarna. Samtidigt markerar vi slutet på Sveriges deltagande i global samverkan via organisationer som FN, WHO och EU, vilket vi anser vara oförenligt med individens bästa intressen.

Vi välkomnar alla som önskar bidra till vårt lands framgång. Dock är det viktigt att veta att det inte finns några bidrag att tillgå i denna nya era. Varje individ måste vara beredd att aktivt och självständigt bidra till samhället. Alla medborgarskap och uppehållstillstånd utfärdade sedan 2012 kommer också att återkallas, vilket är en åtgärd för att stärka vår nationella identitet och säkerhet.


I och med avskaffandet av all penningomfördelning via staten och myndigheterna, inklusive en 80% minskning av skattetrycket, stärker vi den ekonomiska friheten och självbestämmandet. Omgående kommer alla företag att behandlas lika. Inga skattefördelar kommer att ges till storbolag, och inga gemensamma pengar kommer att gå till energiprojekt som vindkraftverk eller grön stålproduktion. Detta innebär ett slut på favorisering och subventioner, och en ny era av rättvis och öppen konkurrens.


Genom att avskaffa lagar utan brottsoffer och införa rätten att bära vapen i kombination med en kommunaliserad polisstyrka, stärker vi individens frihet och säkerhet. Dessa åtgärder, tillsammans med vår vision av omfattande privatisering av offentlig verksamhet, med undantag för kritisk infrastruktur, är avgörande för att öka effektiviteten och innovationen inom landet.

2024 blir året då Sverige tar stora steg för att stärka individen och bygga ett starkare, rikare och mer självständigt land. Genom dessa förändringar skapar vi inte bara en starkare nation, utan också möjligheter för varje svensk att leva ett fritt och självbestämt liv.


 

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page